Wiarygodność testów DNA na ojcostwo

Jak sfałszować testy na ojcostwo, Czy do testów na ojcostwo potrzebna jest zgoda matki, Kto może zlecić testy na ojcostwo, Czy testy na ojcostwo są pewne

Testy na ojcostwo (testy genetyczne) to stosunkowo popularna metoda na potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa. Są one łatwo dostępne, a ceny kształtują się na przystępnym poziomie. Wiele laboratoriów oferuje szybkie testy na ojcostwo, jednak kluczową kwestią jest poziom ich wiarygodności oraz to, czy można je sfałszować?

Jak sfałszować testy na ojcostwo?
Czy do testów na ojcostwo potrzebna jest zgoda matki?
Kto może zlecić testy na ojcostwo?
Czy testy na ojcostwo są pewne?

Jak sfałszować testy na ojcostwo?

Testy na ojcostwo można sfałszować, wystarczy dostarczyć do badania nieodpowiednią próbkę. Oczywiście dotyczy to testów wykonywanych na własną rękę. Jeśli testy zlecane są przez sąd, próbka pobierana jest w laboratorium i o jakiejkolwiek pomyłce nie ma mowy. Jeśli komuś zależy na 100% wiarygodności testu, zawsze może pobrać próbki w placówce laboratorium.

Czy do testów na ojcostwo potrzebna jest zgoda matki?

W przypadku prywatnych testów na ojcostwo nie ma konieczności, by matka w ogóle uczestniczyła w badaniu. Wystarczy próbka pobrana od dziecka oraz domniemanego ojca. Nie ma przepisów, które zabraniają wykonania prywatnych testów nawet wówczas, gdy matka się na to nie zgadza. Jeśli natomiast chodzi o testy nakazane sądowo, również wtedy zgoda matki nie jest brana pod uwagę. Teoretycznie sąd nie może zmusić matki do badania na ojcostwo, jednak wiąże się to z nałożeniem na nią kary pieniężnej – w takich okolicznościach większość matek dobrowolnie zgadza się na pobranie próbek.

Kto może zlecić testy na ojcostwo?

Test na ojcostwo może zlecić każdy. Dla laboratoriów nie ma znaczenia, kto jest zleceniodawcą badania. Może to być matka dziecka, ojciec czy nawet osoba trzecia. Zleceniodawcą jest osoba, która pokrywa koszty badania, natomiast próbki mogą pochodzić od całkiem innych osób. Zleceniodawcą badania może być także sąd, jeśli nakaże on ustalenie lub wykluczenie ojcostwa.

Czy testy na ojcostwo są pewne?

Testy DNA na ojcostwo mają pewność sięgającą 99,9999%. Wynik jest więc wysoce wiarygodny i raczej nie ma mowy o pomyłce, szczególnie jeśli próbki zostały pobrane w sposób prawidłowy. Najbardziej wiarygodne są testy ojcostwa, które analizują 24 markery genetyczne – warto brać to pod uwagę, wybierając laboratorium, które wykona badanie.

Data publikacji: 13/05/2019