Zaprzeczenie ojcostwa przed sądem

statue of justice, gavel and stack of books isolated on white background close-up. horizontal photo.
 
Zaprzeczenie ojcostwa może nastąpić  nie tylko przez ojca, który uważa, że nie jest biologicznie spokrewniony ze swoim dzieckiem ale też matkę czy samo dziecko. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że z formalnego punktu widzenia jeśli dziecko urodziło się do 300 dni od momentu rozwodu, to za ojca uważany jest nadal były mąż matki. Dlatego jeśli ojcem jest inny mężczyzna zanim uzna on dziecko, trzeba najpierw zaprzeczyć ojcostwo byłego męża.

.

.
 

Kto może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa

 

  • mężczyzna, który formalnie uznany jest za ojca – może wytoczyć powództwo przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko dziecku do uzyskania przez niego pełnoletniości,
  • matka – w ciągu 6. miesięcy od urodzenia dziecka może wytoczyć powództwo przeciwko mężowi i dziecku, a jeżeli mąż nie żyje – przeciwko dziecku,
  • dziecko – w ciągu 3 lat od ukończenia 18 roku życia. Dziecko może wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy,
  • prokuratura – bezterminowo.

Jak można zaprzeczyć ojcostwo przed sądem?

 
Zaprzeczenie ojcostwa wymaga złożenia odpowiedniego wniosku w Wydziale Rodzinnym Sądu Rejonowego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania strony pozwanej. We wniosku tym należy wykazać, że   mąż matki lub mężczyzna uznany za ojca dziecka nie jest z nim biologicznie spokrewniony. Najłatwiejszym sposobem jest w tym wypadku wykonanie badań DNA. Można tu również wykorzystać zeznania świadków, dokumenty, oświadczenia i zdjęcia, które mogłyby potwierdzić więź fizyczną łączącą matkę z dzieckiem.
 

W jaki sposób przygotować dokumenty do sądu?

 

Prawidłowo przygotowany wniosek powinien zawierać:

  • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
  • odpis skrócony aktu małżeństwa jeśli sprawa dotyczy zaprzeczenia ojcostwa dziecka poczętego w trakcie trwania małżeństwa
  • inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie
  • opłata sądowa

Wniosek składa się w 4 egzemplarzach: dla pozwanego ojca, dla małoletniego dziecka, oraz dla prokuratora, któremu sąd ma obowiązek doręczyć odpis pozwu i zawiadamiać go o terminach rozprawy. Pamiętaj, aby w miarę możliwości przygotować dla każdej ze stron taki sam zestaw dokumentów. Jeśli nie można dostarczyć im oryginałów dokumentów, zawsze należy rozważyć przygotowanie odpisu lub kserokopii potwierdzonej przez kancelarię lub biuro podawcze sądu.

Dowiedz się więcej:

Materiał opracowany na podstawie: USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z późn. zm. Stan prawny na: listopad 2015

Data publikacji: 07/10/2015, Data aktualizacji: 23/05/2016