Test na płeć dziecka

Test na płeć dziecka, czy na prenatalnych widać płeć

NIFTY pro umożliwia zbadanie nie tylko chorób genetycznych, to także test na płeć dziecka. Na życzenie rodziców na wyniku badania może się pojawić adnotacja o tym, czy urodzi się dziewczynka, czy chłopiec. Jak przebiega test na określenie płci dziecka w NIFTY pro? Mamy często pytają, czy na badaniach prenatalnych widać płeć. Podpowiadamy.

Test na płeć dziecka można wykonać już po 10. tygodniu ciąży

Test na określenie płci dziecka w ramach badania NIFTY pro można wykonać na bardzo wczesnym etapie, bo już od 10. tygodnia ciąży. Dla porównania test na płeć dziecka wykonywany podczas rutynowego badania USG jest wiarygodny dopiero pomiędzy 18. a 22. tygodniem ciąży, a czasami nawet i później.

Jak przebiega test na określenie płci dziecka NIFTY pro?

Podczas badania można wykryć obecność bądź brak chromosomu Y, który odpowiada za płeć męską. Test na płeć dziecka jest dostępny w cenie badania NIFTY pro, bez żadnych dodatkowych opłat. Rodzice muszą jedynie zaznaczyć w dokumentach w czasie zlecania badania, że wyrażają chęć, aby na wyniku był rezultat testu na określenie płci dziecka.

Test na płeć dziecka w badaniu NIFTY pro – jaka jest wiarygodność wyniku?

Test na określenie płci dziecka wykonywany podczas badania NIFTY pro daje wynik skuteczny w 99,53%. Sytuacje, w których test na płeć dziecka może wskazać błędnie płeć, zdarzają się statystycznie bardzo rzadko, bo w 0,94 na 200 przypadków. Zobacz też: Jak wygląda wynik NIFTY pro? >>

Czy test na określenie płci dziecka można wykonać w ciąży bliźniaczej?

Test na płeć dziecka można wykonać także w ciąży bliźniaczej. Wynik będzie jednak dotyczyć całej ciąży, a nie pojedynczych bliźniaków. Jeśli test na określenie płci dziecka wykaże obecność chromosomu Y, przynajmniej jedno z dzieci to chłopczyk, natomiast drugie może być płci żeńskiej lub płci męskiej. Tymczasem kiedy test na płeć dziecka nie wykryje chromosomu Y, oznacza to, że oba bliźniaki są płci żeńskiej.

 

Więcej informacji o badaniach prenatalnych:

Częste pytania o test NIFTY pro:

Czym jest test NIFTY pro?
Test NIFTY pro to nieinwazyjne badanie prenatalne oparte na analizie wolnego płodowego DNA. Już od 10 tygodnia ciąży pozwala zbadać dziecko w kierunku trisomii 21. (zespół Downa), trisomii 13. (zespół Patau), trisomii 18. (zespół Edwardsa) i innych nieprawidłowości genetycznych. Wystarczy pobrać małą próbkę krwi matki (10 ml z żyły odłokciowej) i zbadać próbkę z wykorzystaniem nowoczesnej metody NGS i zaawansowanych metod bioinformatycznych. To dlatego test NIFTY pro jest tak skuteczny, a jednocześnie nieinwazyjny.

Kiedy warto zrobić test NIFTY pro?
Test NIFTY pro warto wykonać w każdym przypadku gdy mama chce nieinwazyjnie sprawdzić zdrowie nienarodzonego dziecka i to w szerokim zakresie (94 choroby genetyczne). Szczególnie jest wskazany gdy:

  • wiek matki wynosi ponad 35 lat,
  • w poprzedniej ciąży występowały choroby genetyczne,
  • w rodzinie występują choroby genetyczne,
  • badania prenatalne I trymestru dały wynik wskazujący na podwyższone ryzyko trisomii,
  • jest zalecana amniopunkcja (np. ze względu na podejrzenie trisomii 21., 13., 18.). Prawidłowy wynik NIFTY pro nie wymaga już potwierdzenia badaniem inwazyjnym.
W którym tygodniu ciąży wykonać test NIFTY pro?
Test NIFTY pro wykonuje się po 10 tygodniu ciąży. Nie ma górnej granicy wieku ciąży i wiek ciąży (po skończonym 10 tc) nie wpływa na wiarygodność badania.

Co bada test NIFTY pro?
Test NIFTY pro bada 94 nieprawidłowości genetyczne i płeć na życzenie. W ciąży pojedynczej zakres badania obejmuje 6 trisomii, 4 choroby związane z nieprawidłową liczbą chromosomów płciowych oraz mikrodelecje i mikroduplikacje. W ciąży bliźniaczej NIFTY bada trisomię 21., 13. i 18. oraz płeć na życzenie. NIFTY pro jest najszerszym testem NIFTY – bada najwięcej nieprawidłowości – i jako jedyny zapewnia ubezpieczenie wszystkich badanych nieprawidłowości (nie tylko wybranych). Ubezpieczenie obejmuje wynik pozytywny oraz fałszywie negatywny (przed i po narodzinach dziecka).

Jaki jest czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro?
Maksymalny czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro to do 10 dni roboczych od dotarcia próbki do laboratorium. Często wynik jest szybciej, nawet w 5-6 dni. Wynik udostępniamy gdy tylko jest gotowy – można go pobrać online w bezpiecznym Panelu Klienta. Dzięki temu jest dostępny jeszcze szybciej bez konieczności dodatkowego dojazdu do placówki.

Czym różni się test NIFTY pro od amniopunkcji i testu PAPP-A?
Można powiedzieć, że test NIFTY pro łączy w sobie nieinwazyjny charakter testu PAPP-A (jest to badanie wykonywane z krwi) i czułość amniopunkcji (ponad 99% dla trisomii 21.). Test NIFTY pro nie zastępuje badań diagnostycznych jednak gdy jest wykonany np. w przypadku podejrzenia trisomii 21., to jego prawidłowy wynik nie wymaga potwierdzenia badaniami inwazyjnymi. Często jest tak, że test PAPP-a i test złożony wskazują na podwyższone ryzyko choroby genetycznej a dodatkowe badania tego nie potwierdzają i dziecko rodzi się zdrowe.

5/5 - (2 głosów / głosy)

Wszystkie artykuły

Powiązane artykuły

Wszystkie artykuły
Back to Top