Badanie mutacji czynnika V Leiden

Inne nazwy badania: czynnik V Leiden, mutacja Leiden, czynnik V krzepnięcia, Leiden (mutacja G1691A/R506Q), faktor V Leiden, badanie Leiden, badanie V Leiden

W takich sytuacjach wykonaj badanie mutacji V Leiden

V-Leiden

 

Oce­nia się, że nawet co 10 osoba w Polsce może być nosi­cielem mutacji czyn­nika V Lei­den. Wpływa ona nie tylko na zwięk­sze­nie ryzyka wys­tąpi­enia zakrzepicy, udaru mózgu czy zawału serca, ale także na poronienia samoistne i patolo­gie ciąży. Więk­szości z nich można skutecznie prze­ci­wdzi­ałać. Dlat­ego też tak ważna jest jak najszyb­sza diag­nos­tyka pozwala­jąca na pod­ję­cie leczenia.

 

Ryzyko zakrzepicy u heterozygot jest trzykrotnie wyższe niż w ogólnej populacji, natomiast u homozygot oceniane jest na 50 do 80 razy
większe niż u osób bez defektu
[1].
.

Mutacja czynnika V Leiden jest najczęstszą genetyczną przyczyną zakrzepicy (20-40% chorych jest nosicielami tej mutacji). Ryzyko zakrzepicy, związane z nosicielstwem mutacji, jest szczególnie wysokie u kobiet w ciąży, u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne oraz u osób po urazie czy po zabiegu operacyjnym[2].

Trombofilia może być też skutkiem defektu wielogenowego. U ok. 15% chorych z zakrzepicą żylną występują co najmniej 2 rodzaje trombofilii. Około 10% nosicieli mutacji Leiden genu czynnika V ma jednocześnie mutację G20210A genu protrombiny.

Wyniki przeprowadzonych badań w Polsce wykazały, ze u 10% nosicieli heterozygotycznego niedoboru białka C, u 30% nosicieli polimorfizmu G20210A genu protrombiny i u 10% rodzin z niedoborem antytrombiny występuje jednocześnie mutacja Leiden genu czynnika V[3].


Mutacja genu Leiden – dlaczego warto wykonać badanie rozszerzone?

Aż 12% pac­jen­tów z mutacją czyn­nika V Lei­den posi­ada także mutację genu pro­trom­biny. Dlat­ego też wielu pac­jen­tów decy­duje się na posz­erze­nie badania mutacji czynnika V Leiden o pozostałe mutacje mające wpływ na wys­tępowanie poronień oraz choroby zakrzepowo-zatorowej. Posz­er­zony zakres testu obe­j­muje anal­izę aż 6 mutacji w tym. min.: mutację genu pro­trom­biny (F2), dwa warianty genu MTHFR C677T i A1298C oraz mutację w genie PAI-1. Warto wiedzieć, że w przy­padku kobiet ciężarnych szczególne znacze­nie może mieć wys­tępowanie wariantów genu MTHFR — wpływa ona na upośledze­nie wchła­ni­a­nia kwasu foliowego — tak bardzo ważnego dla praw­idłowego roz­woju ciąży.


badanie V leidenBadanie V Leiden – jak wykonać?

Większość naszych pacjentów pobiera próbki do badania V Leiden samodzielnie w domu.
Do badania wykorzystywany jest wymaz z policzka. Jego pobranie jest bardzo proste, bezbolesne i trwa kilkanaście sekund. Twoje próbki są też ubezpieczone na wypadek nieprawidłowego pobrania, zatem możesz czuć się w pełni bezpiecznie.

.
Zamów zestaw do samodzielnego pobrania przez naszą stronę www, a my wyślemy Ci go darmowym
 kurierem pod wskazany adres.


Czynnik V Leiden – pewny wynik badania

Badanie mutacji czynnika V Leiden wykonywane z wymazu z policzka jest tak samo pewne i czułe jak test z krwi (nasze DNA jest niezmienne bez względu na miejsce, z którego jest izolowane). Do realizacji badania wykorzystujemy certyfikowane odczynniki IVD CE i jest ono wykonywane metodą QF-PCR.  Jakość naszych badań potwierdza certyfikat UK NEQAS

Czynnik V Leiden cena badania

.

Badanie mutacji
czynnika V Leiden

Badanie mutacji czynnika V Leiden
Zestaw do pobrania próbek + wysyłka
Wynik już w 7-10 dni roboczych
Cena: 217,-

Badanie rozszerzone pakietowebadanie V leiden


Badanie wariantów C677T
i A1298C genu MTHFR
Polimorfizm PAI-1
Mutacja czynnika V Leiden
Badanie mutacji V R2
Badanie mutacji w genie protombiny
Zestaw do pobrania próbek
+ wysyłka
Wynik już w 7-10 dni roboczych
Cena: 347,-

 

Badanie V leiden

 


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: Pon-pt: 7:00 – 21:00 Weekendy i święta: 9:00 – 21:00

mgr Barbara Dębowska

mgr Katarzyna Drab

mgr Karina Sztendel

mgr Beata Szymczak

mgr Izabella Domurat

mgr Daria Stuchlik

Mutacja genu MTHFR i jej wpływ na ciążę
Trombofilia wrodzona
Dlaczego warto samodzielnie pobrać wymaz z policzka?
Mutacja Leiden – informacje
Dowiedz się więcej o innych badaniach: badanie przyczyny poronienia, badanie wad genetycznych po poronieniu, badanie płci płodu po poronieniu

Popularne badania: trombofilia a ciąża, zakrzepica w ciąży, badanie mthfr, czynnik V Leiden badanie, poronienia nawykowe, badania po poronieniu, badanie po poronieniu, genetyczne przyczyny poronień, ciąża po poronieniu, badanie płci po poronieniu, urlop macierzyński po poronieniu, zasiłek pogrzebowy po poronieniu, pogrzeb po poronieniubadanie leiden, badanie V Leiden


Źródła:

[1]W. Noszczyk, P. Ciostek: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, s. 375

[2]G. Gromadzka: Genetyczne uwarunkowania udaru mózgu. Pracownia Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, s. 64

[3]K. Zawilska: Trombofilia

Data publikacji: 17/12/2015, Data aktualizacji: 14/08/2019