Badanie mutacji czynnika V Leiden

Inne nazwy badania: czynnik V Leiden, mutacja Leiden, czynnik V krzepnięcia, Leiden (mutacja G1691A/R506Q), faktor V Leiden, badanie Leiden, badanie V Leiden

W takich sytuacjach wykonaj badanie mutacji V Leiden

V-Leiden

 

Oce­nia się, że nawet co 10 osoba w Polsce może być nosi­cielem mutacji czyn­nika V Lei­den. Wpływa ona nie tylko na zwięk­sze­nie ryzyka wys­tąpi­enia zakrzepicy, udaru mózgu czy zawału serca, ale także na poronienia samoistne i patolo­gie ciąży. Więk­szości z nich można skutecznie prze­ci­wdzi­ałać. Dlat­ego też tak ważna jest jak najszyb­sza diag­nos­tyka pozwala­jąca na pod­ję­cie leczenia.

 

Ryzyko zakrzepicy u heterozygot jest trzykrotnie wyższe niż w ogólnej populacji, natomiast u homozygot oceniane jest na 50 do 80 razy
większe niż u osób bez defektu
[1].
.

Mutacja czynnika V Leiden jest najczęstszą genetyczną przyczyną zakrzepicy (20-40% chorych jest nosicielami tej mutacji). Ryzyko zakrzepicy, związane z nosicielstwem mutacji, jest szczególnie wysokie u kobiet w ciąży, u kobiet przyjmujących doustne tabletki antykoncepcyjne oraz u osób po urazie czy po zabiegu operacyjnym[2].

Trombofilia może być też skutkiem defektu wielogenowego. U ok. 15% chorych z zakrzepicą żylną występują co najmniej 2 rodzaje trombofilii. Około 10% nosicieli mutacji Leiden genu czynnika V ma jednocześnie mutację G20210A genu protrombiny.

Wyniki przeprowadzonych badań w Polsce wykazały, ze u 10% nosicieli heterozygotycznego niedoboru białka C, u 30% nosicieli polimorfizmu G20210A genu protrombiny i u 10% rodzin z niedoborem antytrombiny występuje jednocześnie mutacja Leiden genu czynnika V[3].


Mutacja genu Leiden – dlaczego warto wykonać badanie rozszerzone?

Aż 12% pac­jen­tów z mutacją czyn­nika V Lei­den posi­ada także mutację genu pro­trom­biny. Dlat­ego też wielu pac­jen­tów decy­duje się na posz­erze­nie badania mutacji czynnika V Leiden o pozostałe mutacje mające wpływ na wys­tępowanie poronień oraz choroby zakrzepowo-zatorowej. Posz­er­zony zakres testu obe­j­muje anal­izę aż 6 mutacji w tym. min.: mutację genu pro­trom­biny (F2), dwa warianty genu MTHFR C677T i A1298C oraz mutację w genie PAI-1. Warto wiedzieć, że w przy­padku kobiet ciężarnych szczególne znacze­nie może mieć wys­tępowanie wariantów genu MTHFR — wpływa ona na upośledze­nie wchła­ni­a­nia kwasu foliowego — tak bardzo ważnego dla praw­idłowego roz­woju ciąży.


badanie V leidenBadanie V Leiden – jak wykonać?

Większość naszych pacjentów pobiera próbki do badania V Leiden samodzielnie w domu.
Do badania wykorzystywany jest wymaz z policzka. Jego pobranie jest bardzo proste, bezbolesne i trwa kilkanaście sekund. Twoje próbki są też ubezpieczone na wypadek nieprawidłowego pobrania, zatem możesz czuć się w pełni bezpiecznie.

.
Zamów zestaw do samodzielnego pobrania przez naszą stronę www, a my wyślemy Ci go darmowym
 kurierem pod wskazany adres.


Czynnik V Leiden – pewny wynik badania

Badanie mutacji czynnika V Leiden wykonywane z wymazu z policzka jest tak samo pewne i czułe jak test z krwi (nasze DNA jest niezmienne bez względu na miejsce, z którego jest izolowane). Do realizacji badania wykorzystujemy certyfikowane odczynniki IVD CE i jest ono wykonywane metodą QF-PCR.  Jakość naszych badań potwierdza certyfikat UK NEQAS

Czynnik V Leiden cena badania

.

Badanie mutacji
czynnika V Leiden

Badanie mutacji czynnika V Leiden
Zestaw do pobrania próbek + wysyłka
Wynik już w 7-10 dni roboczych
Cena: 217,-

Badanie rozszerzone pakietowebadanie V leiden


Badanie wariantów C677T
i A1298C genu MTHFR
Polimorfizm PAI-1
Mutacja czynnika V Leiden
Badanie mutacji V R2
Badanie mutacji w genie protombiny
Zestaw do pobrania próbek
+ wysyłka
Wynik już w 7-10 dni roboczych
Cena: 347,-

 

Badanie V leiden

 


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: Pon-pt: 7:00 – 21:00 Weekendy i święta: 9:00 – 21:00

mgr Barbara Dębowska

mgr Katarzyna Drab

mgr Karina Sztendel

mgr Beata Szymczak

mgr Izabella Domurat

mgr Daria Stuchlik

Mutacja genu MTHFR i jej wpływ na ciążę
Trombofilia wrodzona
Dlaczego warto samodzielnie pobrać wymaz z policzka?


Źródła:

[1]W. Noszczyk, P. Ciostek: Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, s. 375

[2]G. Gromadzka: Genetyczne uwarunkowania udaru mózgu. Pracownia Neuroimmunologii II Kliniki Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, s. 64

[3]K. Zawilska: Trombofilia

Data publikacji: 17/12/2015, Data aktualizacji: 16/10/2019