Ból brzucha – czy może oznaczać chorobę?

Co oznacza przewlekły ból brzucha, Jakie są przyczyny bólu brzucha, Jakie są objawy bólu brzucha, Czy ból brzucha może oznaczać chorobę

Ból brzucha sam w sobie jest nieswoistym objawem wielu chorób, które mogą toczyć się w obrębie jamy brzusznej i nie tylko. Stan ten może mieć charakter przewlekły lub ostry. Czasami wymaga szybkiego postępowania diagnostycznego aby jak najszybciej wszcząć leczenie lub interwencję chirurgiczną. Charakter bólu brzucha dzielimy na trzy główne odmiany: trzewny (podrażnienie otrzewnej trzewnej; tępy, kolkowy; rozlany), somatyczny (podrażnienie otrzewnej ściennej; ostry; zlokalizowany) i odniesiony (unerwienie dermatomów przez ten sam segment rdzenia kręgowego; odległa lokalizacja od miejsca zmienionego chorobowo).

Co oznacza przewlekły ból brzucha?
Jakie są przyczyny bólu brzucha?
Jakie są objawy bólu brzucha?
Czy ból brzucha może oznaczać chorobę?

Co oznacza przewlekły ból brzucha?

Przewlekły ból brzucha powinien zostać zgłoszony lekarzowi, gdyż może sugerować poważne schorzenie. Ten objaw oznacza także, iż proces chorobowy trwa kilka miesięcy, a nawet lat.

Jakie są przyczyny bólu brzucha?

Przyczyny bólu brzucha możemy podzielić na kilka głównych grup, które z kolei dzielą się na wiele chorób. Pierwszą grupą są zaburzenia czynnościowe (zespół jelita drażliwego, dyspepsja czynnościowa, przewlekły czynnościowy ból brzucha). Drugą część stanowią choroby żołądka i jelit (przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka oraz dwunastnicy, choroba wrzodowa wspomnianych narządów, choroba refluksowa, nieswoiste choroby zapalne jelit oraz jego niedokrwienie, infekcyjne zapalenie układu pokarmowego, zapalenie uchyłków. Ważną przyczynę stanowi celiakia, w której ból brzucha jest jednym z klasycznych objawów. Kolejną grupę stanowią choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych. Ważne źródła bólu brzucha tkwią w dolegliwościach ze strony trzustki, układu nerwowego oraz chorobach nowotworowych.

Jakie są objawy bólu brzucha?

Należy zdać sobie sprawę, iż ból brzucha jest objawem, któremu mogą towarzyszyć następujące, inne dolegliwości: biegunki, wymioty, nudności, zaparcia, wzdęcia, krwawienia, zaburzenia świadomości, zmniejszenie masy ciała, żółtaczka, wyczuwalny guz pod powłokami brzusznymi i wiele innych.

Czy ból brzucha może oznaczać chorobę?

Jest to jak najbardziej prawda. Wszystkie wspomniane wyżej przyczyny powinny zostać wzięte pod uwagę w diagnostyce różnicowej. Jest to kluczowe, ponieważ wcześnie podjęte leczenie zwiększa szansę na wyzdrowienie lub remisję tak jak w przypadku celiakii.

Data publikacji: 28/05/2019