Tabletki antykoncepcyjne — które wybrać?

Na rynku dostęp­ne są różne rodza­je tabletek antykon­cep­cyjnych. Różnią się one zazwyczaj iloś­cią i dawką hor­monów. Zobacz, na czym pole­ga różni­ca między tabletka­mi antykon­cep­cyjny­mi 1- i 2-skład­nikowy­mi. Jakie są ich zale­ty oraz kto może je stosować.

 

 

Dowiedz się więcej:

Jaką metodę antykon­cepcji najlepiej wybrać?
Antykon­cepc­ja hor­mon­al­na a PCOS
Wszys­tko o antykon­cepcji hor­mon­al­nej
Zakrzepi­ca a antykon­cepc­ja

Bezpłat­na roz­mowa Gwaran­tu­je­my indy­wid­u­alne pode­jś­cie do każdego pac­jen­ta
Pomoc 7 dni w tygod­niu: Pon-pt: 7:00 — 21:00 Week­endy i świę­ta: 9:00 — 21:00

mgr Bar­bara Dębows­ka

mgr Katarzy­na Drab

mgr Kari­na Szten­del

mgr Bea­ta Szym­czak

mgr Izabel­la Domu­rat

mgr Daria Stuch­lik
Data publikacji: 08/11/2018