Ustalenie ojcostwa a grupa krwi

Ustalenie ojcostwa na podstawie grupy krwi nigdy nie jest pewne – może je jedynie wstępnie wykluczyć, ale nigdy nie potwierdzi. Jedyną metodą, która umożliwia jednoznaczne potwierdzenie lub wykluczenie ojcostwa jest test DNA. Dlaczego?
 
Po pierwsze, na świecie żyją miliony osób o takiej samej grupie krwi – nie jest ona więc dla człowieka charakterystyczna. Badany w teście DNA profil genetyczny jest natomiast nazywany „genetycznym odciskiem palca”, ponieważ każdy z nas ma swój unikalny, dziedziczony po rodzicach.
 
Po drugie, istnieją takie połączenia grup krwi rodziców, przy których dziecko może mieć dowolną grupę krwi. Porównanie profili DNA pozwala natomiast ustalić pokrewieństwo w sposób pewny – zawsze wiadomo, czy dziecko pochodzi od danego mężczyzny.

.

 
Po trzecie, laboratoria stosunkowo często oznaczają grupę krwi błędnie. Ma to miejsce szczególnie u małych dzieci, ponieważ do pełnego ustalenia grupy krwi u dziecka dochodzi dopiero po ukończeniu 2. roku życia. Profil genetyczny dziecka ustalony jest już w życiu płodowym i nigdy się nie zmieni, więc wynik testu DNA zawsze będzie pewny.

Jak ustalić ojcostwo na podstawie grup krwi?

W Polsce najbardziej popularnymi grupami krwi są grupy A (38,5% populacji) i 0 (33,4% populacji). Warto pamiętać, że grupa krwi nie jest charakterystyczna dla pojedynczego człowieka tak jak kod genetyczny czy odcisk palca. Jest ona dziedziczona po rodzicach. Znając grupę krwi ojca i matki można ustalić możliwe warianty grup krwi dziecka. Ilustruje to poniższa tabelka.

.

testdna tabelka grupa krwi

.

Krótka historia ustalenia ojcostwa na podstawie grup krwi

W Polsce pierwsza ekspertyza serologiczna związana z procesem alimentacyjnym została wydana w 1926 roku dla sądu krakowskiego. Obejmowała ona dwa układy grupowe krwi: AB0 oraz MN (Rh+, Rh-). To właśnie one znalazły się w wydanej w 1959 roku przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej instrukcji obowiązkowych badań w sprawach sądowych o ustalenie ojcostwa.

W miarę odkrywania nowych technik badawczych oraz nowych układów zakres badań grup krwi zmieniał się i był coraz bardziej poszerzany w sposób nieskoordynowany. Zdarzało się więc, że zakłady wykonując różne zakresy badań wydawały pozornie sprzeczne opinie. Sytuacja ta została uregulowana w 1968 roku. Wydano wówczas „Wytyczne w sprawach grupowych badań krwi w dochodzeniu ojcostwa”.

Należy pamiętać, że orzeczenie o wykluczeniu ojcostwa nie zapadało jedynie na podstawie analizy grup krwi, ale także szeregu innych czynników serologicznych. Samo porównanie grup krwi nie jest zatem podstawą do wydania opinii o wykluczeniu ojcostwa.

.

Dlaczego ustalenie ojcostwa na podstawie grup krwi nie jest precyzyjne?

Ustalenie ojcostwa na podstawie grup krwiPo pierwsze należy pamiętać, że opisywana metoda może jedynie wstępnie wykluczyć ojcostwo, ale nigdy go nie potwierdzi. Na świecie żyją bowiem miliony ludzi z taką samą grupą krwi. Z drugiej strony warto wziąć pod uwagę ewentualną pomyłkę przy jej oznaczaniu. Niejednokrotnie laboratoria analityczne popełniają błędy, o czym pacjenci przekonują się przy kolejnych badaniach.

Istotne jest też to, że choć antygeny układu AB0 ujawniają się co prawda już w 6 tygodniu życia płodowego, to do ich pełnej ekspresji dochodzi jednak w wieku 6-18 miesięcy. Dlatego też grupę krwi dziecka powinno się ustalać dopiero po ukończeniu 2 roku życia.

.

Najskuteczniejszą obecnie metodą potwierdzenia ojcostwa lub jego wykluczenia to test DNA. Analiza grup krwi (metoda serologiczna) jest jedną z historycznych metod badania pokrewieństwa pomiędzy domniemanym ojcem a dzieckiem. Należy pamiętać, że metody serologiczne pełną funkcję jedynie pomocniczych metod stwierdzania ojcostwa. Jedynym pewnym sposobem ustalenia ojcostwa danego mężczyzny jest badanie genetyczne (test DNA na ojcostwo)..

5 najważniejszych informacji:


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: Pon-pt: 7:00 – 22:00 Weekendy i święta: 9:00 – 21:00

Napisz do nas:

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz

Data publikacji: 13/05/2015, Data aktualizacji: 07/08/2017