Homocysteina – jak jej nadmiar wpływa na ciążę?

homocysteinaZbyt wysoka homocysteina u kobiety w ciąży może podwyższać ryzyko groźnych powikłań. Chodzi na przykład od poronienia czy zahamowanie wzrostu dziecka [1,2]. Jakie jeszcze dolegliwości może powodować nadmiar tego aminokwasu?

Wysoka homocysteina a problemy z rozwojem dziecka

Gdy homocysteiny w organizmie jest zbyt dużo, rośnie ryzyko problemów z implantacją zarodka, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu i poronienia. Wysoka homocysteina może wpływać ponadto na upośledzenie funkcji łożyska, a także powodować jego zawał i odklejenie. A to nie wszystko… Powikłania mogą obejmować również opóźnienie albo zahamowanie wzrostu płodu czy wady cewy nerwowej (np. rozszczep kręgosłupa) [1,2].

Wysoka homocysteina powikłania u przyszłej mamy

Zbyt wysoki poziom tego aminokwasu u przyszłej mamy zwiększa przede wszystkim ryzyko wystąpienia ciąży pozamacicznej i stanu przedrzucawkowego [3]. Trzeba ponadto pamiętać o podwyższonym ryzyku miażdżycy i chorób zakrzepowo-zatorowych [1], a więc np. zakrzepicy, zawału serca, udaru mózgu czy zatoru. To ważne szczególnie w ciąży i podczas połogu.

Skąd wysoka homocysteina? Najczęstsze przyczyny

Nadmiar homocysteiny może być spowodowany np. nieprawidłowym trybem życia, dietą bogatą w białka zwierzęce czy niedoborami witaminy B12 i kwasu foliowego. Te niedobory mogą z kolei wiązać się z wariantami C677T i/lub A1298C genu MTHFR. Wysoka homocysteina występuje też nierzadko przy takich chorobach jak cukrzyca czy łuszczyca.

 

 

Źródło:

[1] G. Bednarek-Tupikowska, K. Tupikowski, Homocysteina – niedoceniany czynnik ryzyka miażdżycy. Czy hormony płciowe wpływają na stężenie homocysteiny?, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2004, 58.
[2] D. Gąsiorowska, K. Korzeniowska, A. Jabłecka, Homocysteina, „Farmacja Współczesna” 2008, 1.
[3] A. Winczewska-Wiktor, B. Malendowicz-Major, B. Steinborn, Rola homocysteiny w fizjologicznym rozwoju i patofizjologii zaburzeń układu nerwowego u dzieci, „Neurologia Dziecięca” 2012, vol. 21, nr 42.

Data publikacji: 22/10/2018, Data aktualizacji: 23/10/2019