Wynik badania na ojcostwo

Test DNA to najpewniejsza metoda ustalenia biologicznego ojcostwa – wynik testu albo potwierdzi ojcostwo z prawdopodobieństwem ponad 99,99% albo je wykluczy w 100%. Test na ojcostwo wystarczy zrobić raz w życiu, a informacja z niego płynąca będzie dla Państwa pewna, wiarygodna i jednoznaczna.

Jakie informacje znajdują się na wyniku badania?

  • Dane osób uczestniczących w teście, jeżeli wybiorą Państwo badanie z podaniem danych osobowych (zobacz jak wygląda formularz zlecenia badania…)
  • Profile genetyczne osób badanych
  • Słowna interpretacja uzyskanego rezultatu
  • Podpisy i pieczątki osób wykonujących i zatwierdzających test

Kliknij, aby zobaczyć przykładowe wyniki

Jak odczytać wynik badania?

Wielu z Państwa przed zleceniem badania zastanawia się jak odczytać wynik testu na ojcostwo. Czym są profile genetyczne? Jak zinterpretować  uzyskany rezultat?

Zacznijmy może od tego co kryje się za określeniem „profil genetyczny” i co on właściwie oznacza w badaniu ojcostwa. Można powiedzieć, że profil to „genetyczny odcisk palca” unikalny dla każdego człowieka (za wyjątkiem bliźniąt jednojajowych). Składa się on z określonej liczby markerów, a każdy marker opisany jest za pomocą dwóch liczb – jedną dziedziczy się po ojcu a drugą po matce. W wyniku analizy laboratoryjnej uzyskuje się właśnie profile genetyczne ojca, dziecka i ewentualnie matki a następnie porównuje się je ze sobą.Na wyniku oprócz profili genetycznych znajdą Państwo informację o procentowym prawdopodobieństwie (słowna interpretacja) biologicznego ojcostwa badanego mężczyzny. Wartość ta uzyskiwana jest dzięki przeprowadzonej analizie statystycznej.

.

Wynik potwierdzający ojcostwo

O potwierdzeniu ojcostwa mówi się wtedy kiedy jedna z liczb w pojedynczym markerze u dziecka zgadza się z jedną z liczb u ojca.

Spójrzmy na tabelkę poniżej w pierwszym badanym markerze D16S539 zarówno u dziecka, jak i u ojca występuje wspólna liczba 12. Taka zgodność powinna wystąpić we wszystkich badanych markerach.

Tabelka-markery.

Wynik wykluczający ojcostwo

O wykluczeniu ojcostwa mówi się wtedy, kiedy w co najmniej czterech markerach występuje niezgodność, czyli żadna z dwóch liczb występująca u dziecka nie pojawia się u ojca.

Spójrzmy na poniższy przykład – w pierwszym badanym markerze D16S539 żadna z liczb u ojca i dziecka nie jest wspólna. W taki sam sposób patrzy się na kolejne markery i ich wartości.

testdna-tabelka-wykluczenie_ojcostwa

.

Wynik badania anonimowego

Nasi pacjenci mogą także zlecić badanie anonimowe, gdzie zamiast danych osobowych badanych osób na wyniku widnieje „domniemany ojciec” oraz „dziecko”. Cała reszta pozostaje bez zmian – pojawią się zarówno profile genetyczne, jak i słowna interpretacja.

.


Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: pon.-czw. 7:00-22:00, pt, 7:00-20:00, weekendy i święta: 9:00-21:00

Napisz do nas: biuro@testDNA.pl

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Aleksandra Kłudkowska

mgr Joanna Musiał

mgr Joanna Musiał

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewelina Czernachowska

mgr Ewa Przeliorz

mgr Ewa Przeliorz

 

Data publikacji: 16/06/2015, Data aktualizacji: 27/07/2019