Czy zgoda matki jest potrzebna, aby sądowy test na ojcostwo mógł się odbyć?

testy na ojcostwo

Do tego, aby dziecko mogło być uczestnikiem testu na ojcostwo potrzebna jest pisemna zgoda wszystkich jego prawnych opiekunów, a więc najczęściej ojca i matki. A co w przypadku, kiedy kobieta ani nie chce się zgodzić na udział dziecka w badaniu, ani sama nie zamierza oddać próbek swojego DNA do analizy? Czy w tej sytuacji sądowy test na ojcostwo uda się zrealizować?

Sądowy test na ojcostwo może się odbyć nawet w przypadku braku zgody ze strony matki

Pod warunkiem, że badanie zleci sąd lub ewentualnie prokurator. Teoretycznie nie można na nikim wymusić, aby oddał próbki swojego materiału genetycznego do badania. Jeśli jednak sądowy test na ojcostwo odbywa się nie na zlecenie domniemanego ojca (co jest możliwe), a na bezpośrednią prośbę sądu, to matka dziecka powinna stawić się na pobranie próbek do badania.  Jeśli tego nie zrobi, może zostać na nią nałożona np. kara pieniężna.

Sprawy dotyczące ustalenia ojcostwa to jednak sprawy bardzo delikatne, wymagające niekiedy indywidualnego podejścia. W uzasadnionych przypadkach sąd może zgodzić się, aby materiałem dowodowym w toczącym się postępowaniu był wynik badania wykonanego na potrzeby własne, a nie sądowe. Prywatny test na ojcostwo, bo o niego tutaj chodzi, jest bowiem tak samo pewny, jak test sądowy. Badania te różnią się od siebie tylko sposobem pobierania próbek.

Sądowy test na ojcostwo – próbki pobiera się zgodnie z formalną procedurą

Sądowy test na ojcostwo jest badaniem, w którym uczestniczą zawsze co najmniej 3 osoby – domniemany ojciec, dziecko oraz matka dziecka. Pobór próbek ma miejsce w wyznaczonym punkcie pobrań o ustalonej godzinie. Zanim osoba z personelu medycznego zbierze wymazy z policzka od wszystkich osób biorących udział w badaniu, najpierw weryfikowana jest jeszcze ich tożsamość. Potwierdza się ja na podstawie ważnych dokumentów tożsamości: dowodu osobistego, paszportu, a w przypadku małoletniego dziecka, skróconego odpisu aktu urodzenia. Podczas pobrania obecni są świadkowie i przygotowywany jest specjalny protokół.

Prywatny test na ojcostwo – w nim udział matki nie jest konieczny

Do wydania pewnego wyniku laboratorium potrzebuje dowolnej próbki pobranej od ojca i dziecka. Dowolnej, tzn. każdej, która zawiera już minimalną ilość materiału genetycznego danej osoby. Może to być zarówno wymaz z policzka, jak i włosy z cebulkami, niedopałek papierosa czy dziecięcy gryzak. Wszystkie te przedmioty są tak samo dobrym nośnikiem DNA i można z nich wykonać pewny test na ojcostwo.
W komórkach naszego ciała znajduje się identyczne DNA, to skąd je pobierzemy nie ma więc najmniejszego znaczenia. Co jeszcze powinieneś wiedzieć o prywatnym teście na ojcostwo, oprócz tego, że matka dziecka nie musi brać w nim udziału?

Przede wszystkim to, że materiały do badania możesz sporządzić własnoręcznie w domu. Pomoże Ci w tym zakupiony zestaw pobraniowy. Laboratorium nie poprosi Cię również o pokazanie wspomnianych wyżej dokumentów, ponieważ prywatny test na ojcostwo nie wymaga weryfikacji tożsamości badanych osób. Jako zleceniodawca testu podpiszesz tylko pisemne oświadczenie, że każdy z prawnych opiekunów dziecka wie o jego udziale w teście na ojcostwo. Gdy już je podpiszesz, laboratorium rozpocznie analizę.

W niektórych sytuacjach udział matki w badaniu jest potrzebny do wydania jednoznacznego wyniku, np. gdy domniemanych ojców jest dwóch i łączy ich bliskie pokrewieństwo lub, gdy któryś z uczestników ma mutację genetyczną. A co jeśli i wtedy nie ma możliwości pobrania próbek od matki?

Test na ojcostwo – jeśli uczestniczy w nim tylko ojciec z dzieckiem, warto wykonać szersze badanie

Oparte na analizie nie 16, a 24 markerów DNA. Wówczas, nawet jeśli jedynymi uczestnikami będzie ojciec z dzieckiem, to laboratorium i tak otrzyma pewny wynik. Warto wziąć to pod uwagę już na etapie wybierania placówki, której zlecimy test na ojcostwo. Niektóre laboratoria analizują bowiem 24 markery DNA w standardowej cenie, inne dopiero za dopłatą.

Data publikacji: 27/02/2017, Data aktualizacji: 07/12/2018