Indeks badań genetycznych

1
Yes
None
1
1000000
wpisz nazwę bada­nia lub genu
/in­deks-badan-gene­ty­czny­ch/
Thumb­nail
Clear All
Cena:
Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den (G1691A/R506Q)
217 ‚-
Badanie mutacji czynnika V Leiden (G1691A/R506Q) Image

 

 • Anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

 

Badanie płci w mate­ri­ale poron­nym
397 ‚-
Badanie płci w materiale poronnym Image

 

 • Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Bezpłat­ny odbiór próbek

 

Badanie wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR
277 ‚-
Badanie wariantów C677T i A1298C genu MTHFR Image

 

 • Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

 

 

Choro­by gene­ty­czne u pło­du jako przy­czy­na poronienia
820,-
Choroby genetyczne u płodu jako przyczyna poronienia Image

 

 • Anal­iza chro­mo­somów: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22
 • Określe­nie płci w mate­ri­ale poron­nym
 • 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem
 • Bezpłat­ny odbiór próbek
 • Wynik w 5–10 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

 

Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et Plus
443,-
Trombofilia wrodzona Pakiet Plus Image

 

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2
 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik Express w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

czyn­nik II

F2

 

Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et Stan­dard
330,-
Trombofilia wrodzona Pakiet Standard Image

 

 • Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1/SERPINE1, V R2
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa i odbiór pobranej prób­ki
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

czyn­nik II

F2

Paki­et badań “Przy­czyny osteo­porozy”
494,-
Pakiet badań “Przyczyny osteoporozy” Image

 

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFEC282YH63DS65C
 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

 

Badanie NIFTY
2397,-
Badanie NIFTY Image

 

 • Określa ryzyko wys­tąpi­enia zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa, zespołu Pataua, tri­somii 9, tri­somii 16, tri­somii 22, zespołu Turn­era, zespołu Kline­fel­tera, XXXXYY oraz zespołu wybranych mikrod­elecji
 • Dostęp­ne po 10 tygod­niu ciąży
 • Wynik po 11 dni­ach roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

 

Badanie na hemochro­ma­tozę
350,-297,-
Pro­moc­ja
Badanie na hemochromatozę Image

 

 • Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFEC282YH63DS65C
 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia próbek
 • Dar­mowy kuri­er po odbiór próbek
 • Wynik w 15–20 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

 

Badanie kar­i­o­ty­pu
500,-387,-
Pro­moc­ja
Badanie kariotypu Image

 

 • Pobranie w placów­ce
 • Wynik w 3–4 tygod­nie

 

Celi­akia STANDARD
417,-297,-
Pro­moc­ja
Celiakia STANDARD Image

 

 • Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β)
 • Wynik w 12 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)
 • Zalece­nia lekarskie i diete­ty­czne do wyniku
 • Przykład­owe menu bezg­lutenowe do pozy­ty­wnego wyniku
 • Cena zaw­iera koszt zestawu do pobra­nia próbek oraz odbiór zestawu przez kuri­era

 

Badanie V R2
217,-
Badanie V R2 Image

 

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

trom­bofil­ia wrod­zona

 

Badanie PAI-1/SERPINE1
217,-
Badanie PAI-1/SERPINE1 Image

 

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

trom­bofil­ia wrod­zona

 

Badanie mutacji genu pro­trom­biny (G20210A)
217,-
Badanie mutacji genu protrombiny (G20210A) Image

 

 • Zestaw do samodziel­nego pobra­nia
 • Bezpłat­na dostawa
 • Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)

trom­bofil­ia wrod­zona

czyn­nik II

F2

 

Badanie mutacji czynnika V Leiden (G1691A/R506Q) Image
Badanie mutacji czyn­ni­ka V Lei­den (G1691A/R506Q)
 Anal­iza mutacji czyn­ni­ka V Lei­den Zestaw do samodziel­nego pobra­nia Bezpłat­na dostawa Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia pró… Czy­taj więcej »
217 ‚-
Badanie płci w materiale poronnym Image
Badanie płci w mate­ri­ale poron­nym
 Wynik w 5 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um) Bezpłat­ny odbiór próbek 
397 ‚-
Badanie wariantów C677T i A1298C genu MTHFR Image
Badanie wari­antów C677T i A1298C genu MTHFR
 Anal­iza wari­antów (C677T i A1298C) genu MTHFR Zestaw do samodziel­nego pobra­nia Bezpłat­na dostawa… Czy­taj więcej »
277 ‚-
Choroby genetyczne u płodu jako przyczyna poronienia Image
Choro­by gene­ty­czne u pło­du jako przy­czy­na poronienia
 Anal­iza chro­mo­somów: X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22 Określe­nie płci w mate­ri­ale poron­nym 30 min­ut kon­sul­tacji tel. z lekarzem gene­tykiem … Czy­taj więcej »
820,-
Trombofilia wrodzona Pakiet Plus Image
Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et Plus
 Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1 Czy­taj więcej »
443,-
Trombofilia wrodzona Pakiet Standard Image
Trom­bofil­ia wrod­zona Paki­et Stan­dard
 Badanie 6 mutacji: czyn­nik V Lei­den, mutac­ja genu pro­trom­biny, wari­anty (C677T i A1298C) genu MTHFRPAI-1 Czy­taj więcej »
330,-
Pakiet badań “Przyczyny osteoporozy” Image
Paki­et badań “Przy­czyny osteo­porozy”
 Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFEC282YH63DS65C Badanie genów: HLA-DQ2 Czy­taj więcej »
494,-
Badanie NIFTY Image
Badanie NIFTY
 Określa ryzyko wys­tąpi­enia zespołu Dow­na, zespołu Edward­sa, zespołu Pataua, tri­somii 9, tri­somii 16, tri­somii 22, zespołu Turn­era, zespołu Kline­fel­tera, XXXXYY Czy­taj więcej »
2397,-
Pro­moc­ja
Badanie na hemochromatozę Image
Badanie na hemochro­ma­tozę
 Anal­iza aż trzech zmi­an w genie HFEC282YH63DS65C Zestaw do samodzieln… Czy­taj więcej »
350,-297,-
Pro­moc­ja
Badanie kariotypu Image
Badanie kar­i­o­ty­pu
 Pobranie w placów­ce Wynik w 3–4 tygod­nie 
500,-387,-
Pro­moc­ja
Celiakia STANDARD Image
Celi­akia STANDARD
 Badanie genów: HLA-DQ2,2; HLA-DQ2,5; HLA-DQ8 (pod­jed­nos­t­ki α i β) Wynik w 12 dni robocz… Czy­taj więcej »
417,-297,-
Badanie V R2 Image
Badanie V R2
 Zestaw do samodziel­nego pobra­nia Bezpłat­na dostawa Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)trom­bofil­ia wrod­zona … Czy­taj więcej »
217,-
Badanie PAI-1/SERPINE1 Image
Badanie PAI-1/SERPINE1
 Zestaw do samodziel­nego pobra­nia Bezpłat­na dostawa Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)trom­bofil­ia wrod­zona … Czy­taj więcej »
217,-
Badanie mutacji genu protrombiny (G20210A) Image
Badanie mutacji genu pro­trom­biny (G20210A)
 Zestaw do samodziel­nego pobra­nia Bezpłat­na dostawa Wynik w 14 dni roboczych (od momen­tu dotar­cia próbek do lab­o­ra­to­ri­um)trom­bofil­ia wrod­zona … Czy­taj więcej »
217,-