Test PAPP-A normy. Co oznacza wynik testu PAPP-A?

test pappa wyniki, test pappa normy, wynik testu pappa, z kim skonsultować wynik testu Pappa, białko pappa normy, pappa normy, wolone b-hcg i papp-a normy, wynik pappa normy iu/l, wyniki testu pappa, wyniki biochemiczne z surowicy krwi matki, wyniki biochemiczne z krwi matki

Wynik testu PAPP-A w połączniu z USG i wywiadem pozwala określić ryzyko chorób takich jak trisomia 21., trisomia 13. i trisomia 18 u jeszcze nienarodzonego dziecka. Jakie są normy PAPPA i co oznacza wynik testu PAPPA? Z kim skonsultować wynik testu PAPP-A, wyniki biochemiczne z surowicy krwi?

Dowiesz się tego z lektury niniejszego artykułu.

.

Czy wiesz, że… Wynik testu PAPP-a i USG wskazujący na podwyższone ryzyko trisomii nie oznacza, że dziecko jest na pewno chore, tylko, że wskazane są dodatkowe badania.

Przy ryzyku między 1:100 a 1:1000 obliczonym w badaniach prenatalnych I trymestru ciężarnym proponuje się badania wolnego płodowego DNA [3] takie jak NIFTY pro.

Często zdarza się, że wynik PAPP-a wskazuje na podejrzenie choroby, a dodatkowe badania tego nie potwierdzają i dziecko rodzi się zdrowe. Wiele amniopunkcji jest więc wykonywanych w sytuacji, gdy dziecko jest zdrowe. W pierwszej kolejności warto więc wykonać NIFTY pro.

Jest bezpiecznym testem z krwi (bez ryzyka poronienia) o wysokiej czułości, która wynosi ponad 99% dla trisomii 21. Dzięki temu prawidłowy wynik NIFTY może pomóc odzyskać spokój i uniknąć niepotrzebnej amniopunkcji.

W testDNA wynik testu NIFTY pro jest dostępny online w kilka dni (do 10 dni roboczych), a terminy są dostępne nawet w dniu umówienia.

 

Masz pytania?

Zadzwoń pod niżej podany numer lub zamów bezpłatną rozmowę w formularzu online tutaj >>

zapytaj o NIFTY pro

.

Zamów rozmowę

Zostaw numer telefonu i wypełnij poniższy formularz aby zamówić rozmowę – oddzwonimy do Ciebie.

  Administratorem danych podanych w formularzu jest TESTDNA sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą: ul. Bocheńskiego 38 A, 40-859 Katowice, o numerze NIP: 634-282-27-48, REGON: 243413225, e-mail: biuro@testDNA.pl , tel.: 32/ 445-34-26.

  Przekazane nam dane będą wykorzystane w celu: 1) umówienia wizyty w placówce testDNA Laboratorium lub u któregoś z partnerów współpracujących (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części RODO); 2) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 3) odpowiedzi na zadane nam pytania i weryfikacji tożsamości osoby (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b) RODO;Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może stanowić warunek udzielenia odpowiedzi na zadane pytania lub realizację usługi. Dane te mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym w celu realizacji zleconej nam usługi. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych znajdziesz tutaj https://www.testdna.pl/polityka-prywatnosci/

  .

  Test PAPPA wyniki – co oznaczają?

  WAŻNE: Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny. Wynik testu PAPP-a, a także inne wyniki biochemiczne z krwi matki powinny być zinterpretowane przez lekarza.

  Wynik testu PAPP-A informuje, o tym, czy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia u dziecka trisomii 21. (zespół Downa), trisomii 13. (zespół Patau) oraz trisomii 18. (zespół Edwardsa). Wyniki biochemiczne z krwi matki wskazujące na podwyższone ryzyko nie oznaczają, że dziecko na pewno jest chore, stanowią jedynie wskazanie do dalszych badań.

  Test PAPP-A – wyniki biochemiczne z krwi matki i USG

  Test PAPP-a wymaga przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z pacjentką, a także innych badań. Które z badań prenatalnych warto wykonać poza testem PAPP-A? Wyniki biochemiczne z krwi matki interpretuje się w oparciu o USG i przezierność karkową. Istotna jest także ocena kości nosowej – jej nieprawidłowy rozwój może bowiem świadczyć o chorobach genetycznych.

  Test PAPP-A normy i białko PAPP-A normy

  Po wykonaniu testu PAPP-a otrzymuje się wynik i w międzynarodowej jednostce IU/l (z języka angielskiego international unit, czyli jednostka aktywności substancji biologicznie czynnych). To jednak nie jest ostateczny wynik PAPP-Anormy IU/l są przeliczane na jednostkę MoM (z języka angielskiego multiple of median, czyli wielokrotność mediany). Wartość MoM zależy zarówno od wyniku wolnego beta hCG i białka PAPP-A, jak i zmiennych takich jak np. wiek matki, obciążenia wywiadu położniczego czy też długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL) dziecka.

  Obniżone stężenie białka PAPP-A, w połączeniu z podwyższonym lub obniżonym hormonem b-hCG oraz nieprawidłowym wynikiem badania przezierności karkowej może świadczyć o zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka z trisomią.

  Wolne b-hCG i PAPPA – normy

  O zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka z zespołem Downa mogą świadczyć następujące wyniki testu PAPP-A:

  • obniżone stężenie białka PAPP-A (poniżej 0,5 MoM);
  • podwyższony hormon beta hCG (powyżej 2,52 MoM);
  • podwyższony wskaźnik przezierności karkowej.

  O zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka z zespołem Edwardsa lub zespołem Patau mogą świadczyć następujące wyniki testu PAPP-A:

  • obniżone stężenie białka PAPP-A (poniżej 0,33 MoM);
  • obniżone stężenie hormonu beta hCG (poniżej 0,33 MoM);
  • podwyższony wskaźnik przezierności karkowej.

  Jak ustalane jest ryzyko wystąpienia choroby po teście PAPP-A? Normy służą do porównania uzyskanego rezultatu badania z wartościami przeciętnymi dla populacji. Specjalistyczne programy komputerowe analizują wiele różnych zmiennych, by następnie ustalić ryzyko wystąpienia danej choroby genetycznej.

  Nieprawidłowy wynik testu PAPP-A

  Test PAPP-a (pomiar białka PAPP-a i wolnej podjednostki beta HCG) jest zwykle jest łączony z badaniem przezierności karkowej (badanie USG) i wtedy:

  • Obniżone stężenie białka PAPP-A (<0,5 mom), podwyższony hormon beta hCG (powyżej 2,52 MoM) i podwyższony wskaźnik przezierności karkowej: mogą świadczyć o zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka z zespołem Downa (trisomia 21.).
  • Obniżone stężenie białka PAPP-A (<0,33 mom) i beta hCG (poniżej 0,33 MoM) oraz podwyższony wskaźnik przezierności karkowej: mogą świadczyć o podwyższonym ryzyku wystąpienia u dziecka zespołu Edwardsa (trisomia 18.) i zespołu Patau (trisomia 13.). [4]

  .

   

  Wynik testu PAPP-A a obliczone ryzyko

  Aby ustalić ryzyko wystąpienia trisomii, stosuje się specjalistyczne programy komputerowe, które uwzględniają m. in. również wiek matki.

  Co oznacza prawidłowy wynik? Taki rezultat świadczy o tym, że obliczone ryzyko jest niższe niż 1:300, na przykład wynosi 1:350, 1:400 lub 1:500 itd. Uzyskany wynik ma wartość statystyczną. Przykładowo, jeśli rezultat dla zespołu Downa wynosi 1:200 – oznacza to, że na 200 kobiet z takim samym wynikiem badania jedna urodzi dziecko z zespołem Downa, natomiast 199 urodzi zdrowego malucha.

  Co oznacza nieprawidłowy wynik? Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego za nieprawidłowe są uznawane rezultaty określające ryzyko wystąpienia choroby genetycznej na poziomie 1:300 lub wyższym (np. 1:200, 1:100 itd.) [1].

  Zły wynik testu PAPP-a nie oznacza, że dziecko na pewno urodzi się chore. Wskazuje jedynie, że konieczne jest sprawdzenie przyczyny i dalsza diagnostyka. Mamy kierowane są na badania diagnostyczne (takie jak np. amniopunkcja) i mogą też wykonać nowoczesne badanie wolnego płodowego DNA (NIPT)NIFTY pro. Dowiedz się więcej o NIFTY pro >>

  .

   

  REKOMENDACJE

  Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka dotyczące badań przesiewowych oraz diagnostycznych badań genetycznych wykonywanych w okresie prenatalnym [3]:

  • NIPT należy zaproponować ciężarnej, jeśli ryzyko wyliczone w oparciu o wynik testu złożonego wynosi pomiędzy 1:300 a 1:1000
  • W przedziale ryzyka 1:100 do 1:300 uzasadniona jest alternatywna propozycja przeprowadzenia NIPT lub diagnostyki genetycznej po inwazyjnym pobraniu próbki. [3]

  Test złożony obejmuje USG (pomiar przezierności karku płodu NT, CRL, FHR) oraz test podwójny (beta-hCG i PAPP-A).

   

  Wynik testu PAPP-a a NIFTY pro

  Test PAPP-A jest badaniem biochemicznym i bada czynniki wskazujące na możliwość wystąpienia trisomii. NIFTY pro jest również bezpieczny (nieinwazyjny), jednak jest badaniem genetycznym i ma wyższą czułość. Sprawdź porównanie badań prenatalnych:

  .

  porównanie badań prenatalnych

  .

  nifty dla spokojnej ciążyNIFTY pro jest jednym z dokładniejszych badań prenatalnych. Prawidłowy wynik NIFTY może pomóc odzyskać spokój oraz uniknąć amniopunkcji.

  • NIFTY pro ma wyższą czułość i mniejsze prawdopodobieństwo uzyskania wyniku fałszywie pozytywnego dzięki czemu mniej ciężarnych jest kierowanych na badania inwazyjne.
  • W NIFTY pro analizowane jest wolne płodowe DNA, a więc materiał genetyczny, a nie czynniki, które mogą wskazywać na trisomie.
  • Na jego wynik nie wpływa wiek matki.
  • Badanie NIFTY pro jest proste i polega na pobraniu krwi z żyły odłokciowej (jak do morfologii).
  • Wynik NIFTY pro w testDNA jest dostępny szybko (kilka dni, maksymalnie do 10 dni roboczych od dotarcia próbki do laboratorium). Udostępniany jest od razu online w bezpiecznym Panelu Pacjenta testDNA.
  • Badanie NIFTY pro można wykonać po skończonym 10 tygodniu ciąży.

  .

  O wiarygodności NIFTY pro świadczy szeroka walidacja kliniczna. NIFTY zaufało już ponad 9 000 000 mam na całym świecie! Jest więc najczęściej wybieranym nieinwazyjnym testem prenatalnym.

   

  Dlaczego warto wykonać NIFTY pro?


  DUŻA DOKŁADNOŚĆ
  Wysoka czułość badania, walidacja kliniczna wykonania na 146 958 ciążach.


  BEZPIECZEŃSTWO
  Do testu NIFTY pro pobiera się krew obwodową matki, dlatego też badanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem poronienia i powikłań. Pobranie krwi wygląda jak zwykła morfologia.


  WCZESNA WYKRYWALNOŚĆ
  Test można wykonać już od 10 tygodnia ciąży.


  DOSTĘPNOŚĆ
  Badanie NIFTY pro w testDNA wykonywane jest na terenie całej Polski w ponad 250 placówkach i z pobraniem próbki w domu – jest to taka pierwsza oferta na rynku.


  SZEROKI ZAKRES
  Jeszcze bardziej dokładny i szeroki nieinwazyjny test prenatalny, zakres obejmuje nie tylko powszechnie występujące trisomie, ale też mikrodelecje i mikroduplikacje, takie jak np. zespół DiGeorge’a i zespoły Angelmana/Pradera-Williego.


  SZYBKI WYNIK
  Maksymalnie do 10 dni roboczych od momentu dotarcia próbek do laboratorium. Jest to maksymalny czas, często wynik dostępny jest szybciej (5-6 dni).


  NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY I SKUTECZNY
  Ponad 9 000 000 testów NIFTY wykonanych na całym świecie. Skuteczność NIFTY została potwierdzona w największym badaniu dotyczącym skuteczności klinicznej NIPT.

  .

  .

  Gdzie zrobić test NIFTY pro w testDNA i ile kosztuje?

  Test NIFTY pro w testDNA jest dostępny w całej Polsce w placówkach i w ramach wizyt domowych. Wizyty domowe organizowane są w cenie badania również w małych miasteczkach i wsiach.

  Poniżej znajdziesz cenę badania NIFTY w testDNA pro i ogólnopolski formularz rejestracji online.

   

  Test
  • Oryginalny test NIFTY pro wykonywany w laboratorium BGI.
  • Aż 94 nieprawidłowości– NIFTY pro to najszerszy test NIFTY. Zakres dla ciąży pojedynczej: trisomia 21 (zespół Downa), trisomia 18 (zespół Edwardsa), trisomia 13 (zespół Patau), trisomia 9, trisomia 16, trisomia 22, mikrodelecje i zespoły duplikacji – łącznie aż 84 mikrodelecje / duplikacje. Zakres dla ciąży bliźniaczej: trisomia 21., trisomia 13., trisomia 18.
  • Płeć na życzenie.
  • Ubezpieczenie na życzenie. NIFTY to jedyny test NIPT z ubezpieczeniem. W cenie testu NIFTY pro jest ubezpieczenie na wypadek wydania wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu dziecka (do 210 000 zł*) i przed urodzeniem z terminacją ciąży (do 11 000 zł*) oraz zwrot kosztów wykonanej diagnostyki prenatalnej (np. amniopunkcji) do 2600 zł* jeśli wynik testu NIFTY pro będzie pozytywny.
  • Wynik do 10 dni roboczych (czas liczony od momentu dotarcia próbek do laboratorium). Jest to maksymalny czas oczekiwania, często wynik dostępny jest szybciej, w 5-6 dni.
  • Bezpłatne ponowne pobranie próbki jeśli jakość próbki nie będzie wystarczająca do badania (są to bardzo rzadkie przypadki).
  Dodatkowo w testDNA:
  • Pobranie próbki w placówce lub w domu w cenie badania w całej Polsce.
  • Konsultacja z lekarzem genetykiem w cenie badania w przypadku pozytywnego wyniku NIFTY pro.
  • Wskazówki „Jak odczytać wynik” dołączane do wyniku w cenie badania opracowane we współpracy z lekarzem genetykiem.
  • Wynik udostępniany online w bezpiecznym Panelu Pacjenta
  • Dostępne raty i płatności odroczone P24NOW. Skontaktuj się z nami i zapytaj o raty.

  Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem telefonicznie w ciągu jednego dnia roboczego w celu potwierdzenia rezerwacji badania NIFTY Pro.

  Już po wysłaniu formularza można wybrać formy płatności, w tym raty i płatności bezpłatnie odroczone (P24NOW).

  .

  Dlaczego jeszcze test NIFTY pro warto wykonać w testDNA?

  • Badanie NIFTY pro bez dopłat. Podajemy cenę całkowitą.
  • Bezpłatne konsultacje 7 dni w tygodniu, również w święta.
  • Marka testDNA jest obecna na rynku od 2003 roku. W tym czasie wykonaliśmy analizy dla ponad 250 000 pacjentów, nawiązaliśmy współpracę z wieloma specjalistami i ośrodkami, zdobyliśmy zaufanie sądów, prokuratury i lekarzy.

  Dowiedz się więcej: Czym wyróżnia się NIFTY pro w testDNA >>

  .

  .

  Masz pytania?

  Zadzwoń pod niżej podany numer lub zamów bezpłatną rozmowę w formularzu online tutaj >>

  zapytaj o NIFTY pro

  Z kim skonsultować wynik testu PAPP-A?

  Wyniki  biochemiczne z surowicy krwi matki powinny być zawsze interpretowane przez lekarza.

  Z kim skonsultować wynik testu PAPP-A? W sytuacji, gdy para otrzymała złe wyniki testu PAPP-a, warto skonsultować się z lekarzem genetykiem. Lekarz specjalista będzie mógł dokładnie wyjaśnić rezultatu badania, prawidłowo odczytać wszystkie parametry badania i wskazać dalsze postępowanie. Skontaktuj się z nami i zapytaj o konsultację telefoniczną z lekarzem genetykiem: tel. 665 761 161. Konsultacje wyników badań prenatalnych w testDNA są odpłatne.

  Informacje o teście PAPP-a

  Test PAPPA to nieinwazyjne, przesiewowe badania prenatalne, wykonywane pomiędzy 10 i 14. tygodniem ciąży. Badanie PAPP-A polega na pobraniu od ciężarnej próbki krwi i następnie wyznaczeniu stężenia dwóch białek – PAPP-a oraz beta-hCG. Najczęściej wykonuje się go w połączeniu z badaniem USG. Test PAPP-a jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym.

  Test PAPP-a jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym. Najczęściej wykonuje się go w połączeniu z badaniem USG. Zarówno wyniki biochemiczne z krwi matki, jak i ocena parametrów ultrasonograficznych płodu są istotne dla lekarza.

  .

  Więcej informacji o badaniach prenatalnych:

  .

  Źródła:
  1. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej. Ginekologia Polska 2009, 80, 390-393.

  2. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie przesiewowego badania genetycznego wykonanego na wolnym płodowym DNA, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017, tom 2, nr 5, strony 230–233.

  3. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka dotyczące badań przesiewowych oraz diagnostycznych badań genetycznych wykonywanych w okresie prenatalnym, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2022 tom 7, nr 1, strony 20–33

  4. dobreusg.pl

  4.8/5 - (48 votes)
  Wszystkie artykuły

  Powiązane artykuły

  Wszystkie artykuły
  Back to Top
  Umów