test pappa wyniki, test pappa normy, wynik testu pappa, z kim skonsultować wynik testu Pappa, białko pappa normy, pappa normy, wolone b-hcg i papp-a normy, wynik pappa normy iu/l, wyniki testu pappa, wyniki biochemiczne z surowicy krwi matki, wyniki biochemiczne z krwi matki

Test PAPP-A normy. Co oznacza wynik testu PAPP-A? Z kim go skonsultować

Wynik testu PAPP-A w połączniu z USG i wywiadem pozwala określić ryzyko chorób takich jak trisomia 21., trisomia 13. i trisomia 18. Jakie są normy PAPPa i co oznacza wynik testu PAPPa? Z kim skonsultować wynik testu PAPP-A, wyniki biochemiczne z surowicy krwi? Dowiesz się tego z lektury niniejszego artykułu.

WAŻNE: Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny. Wynik testu PAPP-a, a także inne wyniki biochemiczne z krwi matki powinny być zinterpretowane przez lekarza.

Spis treści:

 1. Test PAPPA wyniki – co oznaczają?
 2. Test PAPP-A – wyniki biochemiczne z krwi matki interpretuje się razem z USG
 3. Test PAPP-A normy i białko PAPP-A normy
 4. Wolne b-hCG i PAPPA – normy
 5. Prawidłowy wynik testu PAPP-A
 6. Nieprawidłowy wynik testu PAPP-A
 7. Z kim skonsultować wynik testu PAPP-A?

Test PAPPA to nieinwazyjne, przesiewowe badania prenatalne, wykonywane pomiędzy 10 i 14. tygodniem ciąży. Badanie PAPP-A polega na pobraniu od ciężarnej próbki krwi i następnie wyznaczeniu stężenia dwóch białek – PAPP-a oraz beta-hCG. Najczęściej wykonuje się go w połączeniu z badaniem USG. Test PAPP-a jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym.

Test PAPP-a jest nieinwazyjnym, przesiewowym badaniem prenatalnym. Najczęściej wykonuje się go w połączeniu z badaniem USG. Zarówno wyniki biochemiczne z krwi matki, jak i ocena parametrów ultrasonograficznych płodu są istotne dla lekarza.

Test PAPPA wyniki – co oznaczają?

Wynik testu PAPP-A informuje, o tym, czy istnieje podwyższone ryzyko wystąpienia u dziecka trisomii 21. (zespół Downa), trisomii 13. (zespół Patau) oraz trisomii 18. (zespół Edwardsa). Wyniki biochemiczne z krwi matki wskazujące na podwyższone ryzyko nie oznaczają, że dziecko na pewno jest chore, stanowią jedynie wskazanie do dalszych badań.

Test PAPP-A – wyniki biochemiczne z krwi matki interpretuje się razem z USG

Test PAPP-a wymaga przeprowadzenia szczegółowego wywiadu z pacjentką, a także innych badań. Które z badań prenatalnych warto wykonać poza testem PAPP-A? Wyniki biochemiczne z krwi matki interpretuje się w oparciu o USG i przezierność karkową. Istotna jest także ocena kości nosowej – jej nieprawidłowy rozwój może bowiem świadczyć o chorobach genetycznych.

Test PAPP-A normy i białko PAPP-A normy

Po wykonaniu testu PAPP-a otrzymuje się wynik i w międzynarodowej jednostce IU/l (z języka angielskiego international unit, czyli jednostka aktywności substancji biologicznie czynnych). To jednak nie jest ostateczny wynik PAPP-Anormy IU/l są przeliczane na jednostkę MoM (z języka angielskiego multiple of median, czyli wielokrotność mediany). Wartość MoM zależy zarówno od wyniku wolnego beta hCG i białka PAPP-A, jak i zmiennych takich jak np. wiek matki, obciążenia wywiadu położniczego czy też długość ciemieniowo-siedzeniowa (CRL) dziecka.

Obniżone stężenie białka PAPP-A, w połączeniu z podwyższonym lub obniżonym hormonem b-hCG oraz nieprawidłowym wynikiem badania przezierności karkowej może świadczyć o zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka z trisomią.

Wolne b-hCG i PAPPA – normy

O zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka z zespołem Downa mogą świadczyć następujące wyniki testu PAPP-A:

 • obniżone stężenie białka PAPP-A (poniżej 0,5 MoM);
 • podwyższony hormon beta hCG (powyżej 2,52 MoM);
 • podwyższony wskaźnik przezierności karkowej.

O zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka z zespołem Edwardsa lub zespołem Patau mogą świadczyć następujące wyniki testu PAPP-A:

 • obniżone stężenie białka PAPP-A (poniżej 0,33 MoM);
 • obniżone stężenie hormonu beta hCG (poniżej 0,33 MoM);
 • podwyższony wskaźnik przezierności karkowej.

Jak ustalane jest ryzyko wystąpienia choroby w teście PAPP-A? Normy służą do porównania uzyskanego rezultatu badania z wartościami przeciętnymi dla populacji. Specjalistyczne programy komputerowe analizują wiele różnych zmiennych, by następnie ustalić ryzyko wystąpienia danej choroby genetycznej.

Prawidłowy wynik testu PAPP-A

Co oznacza prawidłowy wynik testu PAPP-A? Taki rezultat świadczy o tym, że obliczone ryzyko w teście PAPP-A jest niższe niż 1:300, na przykład wynosi 1:350, 1:400 lub 1:500 itd. Uzyskany wynik testu PAPP-A ma wartość statystyczną. Przykładowo, jeśli rezultat dla zespołu Downa wynosi 1:200 – oznacza to, że na 200 kobiet z takim samym wynikiem badania jedna urodzi dziecko z zespołem Downa, natomiast 199 urodzi zdrowego malucha.

Nieprawidłowy wynik testu PAPP-A

Co oznacza nieprawidłowy wynik testu PAPP-A? Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego za nieprawidłowe są uznawane rezultaty określające ryzyko wystąpienia choroby genetycznej na poziomie 1:300 lub wyższym (np. 1:200, 1:100 itd.) [1]. Zły wynik testu PAPP-a nie oznacza, że dziecko na pewno urodzi się chore. Wskazuje jedynie, że konieczne jest sprawdzenie przyczyny i dalsza diagnostyka.

Wyniki biochemiczne z krwi matki określają jedynie ryzyko pojawienia się nieprawidłowości – do  potwierdzenia diagnozy potrzebne jest wykonanie diagnostycznego badania prenatalnego (np. amniopunkcji).

WARTO WIEDZIEĆ: według rekomendacji Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie przesiewowego badania genetycznego wykonanego na wolnym płodowym DNA, w sytuacji, gdy pacjentka otrzyma wynik testu PAPP-A pomiędzy 1:100 a 1:1000, pacjentce powinny być zaproponowane badania wolnego płodowego DNA [2].

Z kim skonsultować wynik testu PAPP-A?

Wyniki  biochemiczne  z  surowicy  krwi  matki powinny być zawsze interpretowane przez lekarza.

Z kim skonsultować wynik testu PAPP-A? W sytuacji, gdy para otrzymała złe wyniki testu PAPP-a, warto skonsultować się z lekarzem genetykiem. Lekarz specjalista będzie mógł dokładnie wyjaśnić rezultatu badania, prawidłowo odczytać wszystkie parametry badania i wskazać dalsze postępowanie. Skontaktuj się z nami i zapytaj o konsultację telefoniczną z lekarzem genetykiem: tel. 665 761 161.

Więcej informacji o badaniach prenatalnych:


porozmawiaj o badaniu

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: pon.-pt. 7:00-19:00 Weekendy i święta 9:00-17:00

mgr Barbara Dębowska

mgr Barbara Dębowska

mgr Katarzyna Drab

mgr Katarzyna Drab

mgr Karina Sztendel

mgr Karina Sztendel

mgr Beata Szymczak

mgr Beata Szymczak

mgr Izabella Domurat

mgr Izabella Domurat

mgr Daria Stuchlik

mgr Daria Stuchlik

4.8/5 - (5 votes)

Źródła:
1. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące postępowania w zakresie diagnostyki prenatalnej. Ginekologia Polska 2009, 80, 390-393.
2. Rekomendacje Zespołu Ekspertów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w zakresie przesiewowego badania genetycznego wykonanego na wolnym płodowym DNA, Ginekologia i Perinatologia Praktyczna 2017, tom 2, nr 5, strony 230–233.

Data publikacji: 20/08/2021, Data aktualizacji: 26/10/2021