test nifty a panorama, porównanie test nifty a panorama, panorama a nifty, porównanie testu nifty z panorama

Test NIFTY a PANORAMA – jakie są między nimi różnice?

Test NIFTY pro i Panorama to badania prenatalne o nieinwazyjnym charakterze. Są w pełni bezpieczne, zarówno dla dziecka, jak i mamy. Ich celem jest określenie ryzyka chorób takich jak trisomia 21., 18. i 13. oraz innych. Testy te mają bardzo dużą dokładność i zbliżoną cenę. To, co je różni to zakres badanych chorób, czas oczekiwania na wynik, ubezpieczenie, walidacja kliniczna i miejsce wykonywania analiz. Poniżej przedstawiamy porównanie testu NIFTY pro z Panoramą. Jeśli zastanawiasz się, który test wybrać, NIFTY pro czy Panorama, możesz również pobrać bezpłatny poradnik „Jak wybrać NIPT?” – link znajdziesz na końcu artykułu.

Spis treści:

 1. Porównanie testu NIFTY pro z Panoramą
 2. Test NIFTY pro i Panorama – różnice i podobieństwa
 3. Test NIFTY pro a Panorama – jaki jest zakres badanych chorób?
 4. Test NIFTY pro czy Panorama – które badanie prenatalne wybrać?
 5. Test NIFTY pro i Panorama – informacje o badaniach

Porównanie testu NIFTY pro z Panoramą

W porównaniu jest uwzględniony test NIFTY pro oraz najszersza wersja testu Panorama czyli Extended.

NIFTY pro Panorama
Prenatalne badanie nieinwazyjne ✅ ✅
Badana próbka Krew mamy zawierająca wolne płodowe DNA Krew mamy zawierająca wolne płodowe DNA
Czułość testu dla najpopularniejszych trisomii w ciąży pojedyńczej T21 – 99,17%, T18 – 98,25%, T13 >99,9% T21 >99%, T18 – 98,2%, T13 >99%
Określenie płci dziecka  ✅

Na życzenie rodziców

✅

Na życzenie rodziców

Ryzyko poronienia
Ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego
W którym tygodniu ciąży można wykonać test Od 10 tygodnia ciąży Od 9 tygodnia ciąży
Zastosowanie w przypadku ciąż bliźniaczych  ✅

(zakres mniejszy niż w przypadku ciąży pojedynczej)

(zakres mniejszy niż w przypadku ciąży pojedynczej)

Czas oczekiwania na wynik Do 10 dni roboczych od otrzymania próbek przez laboratorium Ok. 14 dni roboczych od otrzymania próbek przez laboratorium
Gdzie wykonywana jest analiza genetyczna, producent Hongkong, Laboratorium BGI (transport próbki trwa 1-2 dni robocze) USA, Natera
Walidacja i liczba badań na świecie Skuteczność NIFTY potwierdzona w największym badaniu dotyczącym skuteczności klinicznej testów NIPT (na ponad 146 958 ciążach).

Do tej pory wykonano ponad 6 000 000 badań NIFTY na świecie.

Test zatwierdzony w SMART, największym prospektywnym badaniu NIPT, w którym wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Do tej pory test Panorama został wykonany ponad 2 000 000 razy na całym świecie.

Zwrot za badanie diagnostyczne w przypadku wyniku pozytywnego (np. amniopunkcja, mikromacierze, FISH) ✅ (do ok. 2 600 zł)

Więcej informacji o ubezpieczeniu

bd
Ubezpieczenie wyniku fałszywie negatywnego ✅ do ok. 210 000 zł w przypadku wyniku fałszywie negatywnego po urodzeniu dziecka i do ok. 11 000 zł w przypadku wyniku fałszywie negatywnego przed urodzeniem, z terminacją ciąży.

Więcej informacji o ubezpieczeniu

NIFTY pro to jedyny test NIPT z ubezpieczeniem wyniku fałszywie negatywnego

Metoda badania Izolowane jest cfDNA – DNA matki oraz płodu. Następnie wykonywane jest sekwencjonowanie genomu z wykorzystaniem technologii Sekwencjonowania Nowej Generacji (NGSNext Generation Sequencing). Dane analizowane są za pomocą algorytmów bioinformatycznych BGI i dokonywana jest ocena ryzyka. Ekstrakcji jest poddawane cffDNA (wolne DNA płodu). Analizowane jest z wykorzystaniem technologii opartej na SNP (polimorfizmy pojedynczych nukleotydów).
Zakres badania w ciąży pojedynczej: NIFTY PRO

W sumie 94 choroby i płeć na życzenie.

Panorama

Zakres zależy od wybranej opcji: Basic (podstawowy), Advanced (rozszerzony), Extended (pełny). Poniżej uwzględniono najszerszą wersję.

Trisomia 21 (zespół Downa) ✅ ✅
Trisomia 18 (zespół Edwardsa) ✅ ✅
Trisomi 13 (zespół Patau) ✅ ✅
Zespół Turnera (X) ✅ ✅
Zespół Klinefeltera (XXY) ✅ ✅
Trisomia chromosomu X (XXX) ✅ ✅
Zespół Jacobsa (XYY) ✅ ✅
Trisomia 9 ✅
Trisomia 16 ✅
Trisomia 22 ✅
22q (zespół DiGeorge’a) ✅ ✅
Zespół diGeorge’a 2 ✅
1p36 ✅ ✅
Zespoły Angelmana/Pradera-Williego (15q11.2)

(zespół Angelmana, zespół Pradera-Williego)

4p Wolf-Hirschhorn ✅
11q (zespół Jacobsena) ✅
1q32.2 (zespół Van der Wanda) ✅
16p12.2-p11.2 ✅
2q33.1 ✅
5p (zespół Cri du Chat) ✅ ✅
Inne mikrodelecje i mikroduplikacje  (w sumie 84) ✅

Zobacz pełny zakres badania NIFTY pro

Ustalenia przypadkowe

Nieprawidłowości poza zakresem 94 ww. chorób. Podawane są na wyniku na życzenie, w cenie badania. Nie są objęte ubezpieczeniem.

Triploidia

Jedyny test NIPT badający triploidię

Zygotyczność

(dotyczy ciąży bliźniaczej – czy bliźnięta będą jedno- czy dwujajowe)

Jedyny test NIPT badający zygotyczność

Wykrycie zanikającego bliźniaka

Źródło: https://badaniaprenatalne.pl/nipt/test-nipt-porownanie/test-nifty-a-panorama-porownanie/

Test NIFTY pro i Panorama – różnice i podobieństwa

Porównując test NIFTY pro z Panorama należy zwrócić uwagę na podobieństwa tych dwóch testów.

Poza tym, że są bezpieczne (nie zagrażają poronieniem lub zakażeniem wewnątrzmacicznym), to czułość w jednym i drugim jest wysoka – dla trisomii 21 wynosi powyżej 99%.

Ponadto na życzenie rodziców wynik obu badań może zawierać informację o płci dziecka. Oba testy mogą mieć zastosowanie w przypadku ciąży bliźniaczej.

Test NIFTY pro jest możliwy do wykonania od 10 tygodnia ciąży, natomiast Panorama od 9 tygodnia ciąży.

Jaka jest różnica w czasie oczekiwania na wynik między testem NIFTY a Panoramą? Otóż na wynik testu NIFTY pro czeka się do 10 dni roboczych od otrzymania próbek przez laboratorium (często wynik jest szybciej, nawet w 5 dni), natomiast w przypadku testu Panorama około 14 dni. Z kolei analiza genetyczna NIFTY pro wykonywana jest w laboratorium BGI w Hongkongu, a Panoramy w USA.

To co wyróżnia NIFTY pro, to fakt, że jako jedyny NIPT posiada ubezpieczenie wyniku, wiążące się z wysoką rekompensatą dla rodziców w przypadku wyniku fałszywie negatywnego (więcej informacji w dalszej części tekstu). Test NIFTY posiada też szeroką walidację kliniczną, czyli jego skuteczność została potwierdzona w największym badaniu dotyczącym skuteczności testów NIPT. Na całym świecie został wykonany już ponad 6 000 000 razy.

Podsumowując porównanie testu NIFTY pro z Panoramą można wymienić najważniejsze różnice dotyczące:

 • ubezpieczenia,
 • zakresu badanych chorób,
 • metody badania,
 • czasu oczekiwania na wynik,
 • miejsca wykonywania analiz,
 • walidacji klinicznej.

Test NIFTY pro a Panorama – jaki jest zakres badanych chorób?

Często rodzice zadają sobie pytanie, jaka jest różnica w zakresie badanych chorób między testem NIFTY pro a Panoramą? Wyjaśniamy poniżej.

W Polsce możliwa jest do przeprowadzenia najnowsza, rozszerzona wersja testu NIFTY, uwzględniająca pełne ubezpieczenie, czyli test NIFTY pro.

Zakres badania NIFTY pro obejmuje:

 • 4 nieprawidłowości, które związane są z chromosomami płci: zespół Turnera, zespół XXX, zespół XYY, zespół Klinefeltera,
 • 6 trisomii, takich jak: 21 – zespół Downa, 18 – zespół Edwardsa, 13 – zespół Patau, jak i trisomię 9, 16, 22 chromosomu,
 • 84 mikrodelecje/mikroduplikacje, takie jak: 22q (zespół DiGeorge’a), 1p36, 15q (zespół Angelmana), 5p (zespół Cr idu Chat),
 • Ustalenia przypadkowe (na życzenie),
 • Płeć na życzenie.

Zobacz więcej: Co bada test NIFTY pro?

Zakres badania Panorama w najszerszej wersji (Extended) obejmuje:

 • 4 nieprawidłowości, które związane są z chromosomami płci: zespół Turnera, zespół XXX, zespół XYY, zespół Klinefeltera,
 • 3 trisomie, takie jak: zespół Downa, zespół Patau, zespół Edwardsa,
 • mikrodelecje/mikroduplikacje: 22q (zespół DiGeorge’a), 1p36, 15q (zespół Angelmana), 5p (zespół Cr idu Chat),
 • triploidię i zygotyczność, zespół Pradera Williego.
 • triploidia, zygotyczność oraz zespół znikającego bliźniaka,
 • płeć na życzenie.

Test NIFTY pro jest jedynym nieinwazyjnym badaniem prenatalnym z ubezpieczeniem

ubezpieczenie nifty proTest NIFTY pro jako jedyny NIPT zawiera ubezpieczenie, które polega na tym, że rodzice mogą liczyć na rekompensatę finansową, w przypadku gdy test da wynik fałszywie ujemny po urodzeniu oraz gdy w przypadku wyniku pozytywnego zostanie wykonane kolejne badanie diagnostyczne, np. badanie amniopunkcji.

Pierwszy przypadek wiąże się z rekompensatą w wysokości do około 210 000 zł*.

W drugim przypadku rodzice otrzymują zwrot kosztów przeprowadzenia inwazyjnego badania w wysokości do około 2600 zł*.

Ubezpieczenie przewiduje jeszcze jedną sytuację – gdy, wynik będzie fałszywie negatywny przed urodzeniem, z terminacją ciąży, odszkodowanie możliwe do otrzymania wynosi do około 11 000 zł*.

Warto zauważyć, że wyniki fałszywie negatywne są niezwykle rzadkie i dotyczą wszystkich NIPT, jednak tylko w NIFTY pro rodzice mogą liczyć na wysokie odszkodowanie. Czytaj więcej: Ubezpieczenie NIFTY pro

Test NIFTY pro czy Panorama – które badanie prenatalne NIPT wybrać?

Zastanawiasz się, który test wybrać – NIFTY pro czy Panorama? Zapraszamy do przeczytania poradnika „Jak wybrać test NIPT„. Dostępny jest do pobrania bezpłatnie TUTAJ lub po kliknięciu w poniższy baner:

jak wybrać nipt

 

Test NIFTY pro i Panorama – informacje o badaniach prenatalnych

Mimo, że test NIFTY pro i Panoramę łączy kilka podobieństw, są to różne od siebie badania, przeprowadzane w innych laboratoriach. Test NIFTY był pierwszym w Polsce testem NIPT. W 2018 roku pojawiła się jego nowsza, rozszerzona wersja – test NIFTY pro z ubezpieczeniem. Na tę chwilę jest w Polsce wiele testów typu NIPT, a wśród nich test Panorama.

Oba testy, Panorama i NIFTY pro, analizują krew mamy zawierającą wolne pozakomórkowe DNA dziecka (cffDNA). Badanie DNA dziecka i analizowanie go pod kątem występujących nieprawidłowości jest możliwe, gdyż stężenie materiału genetycznego płodu w organizmie mamy wzrasta z rozwojem ciąży.

W celu przeprowadzenia testu NIFTY pro i Panoramy należy pobrać jedynie próbkę krwi matki, dlatego też są to bezpieczne i nieinwazyjne badania. Można je wykonać – w zależności od badania – już po 9-10 tygodniu ciąży.

Panorama i NIFTY pro są wykonywane w celu oszacowania (jeszcze na etapie życia płodowego) ryzyka, odnoszącego się do wystąpienia u dziecka choroby genetycznej. W większości przypadków testy te pozwalają odzyskać spokój, gdyż przeważająca część wyników tych badań nie zawiera informacji o rozpoznaniu żadnych nieprawidłowości. Rodzice mogą odetchnąć z ulgą, mając informacje o zdrowiu dziecka. Mogą uniknąć tym samym przeprowadzania niepotrzebnych inwazyjnych badań.

Jeśli natomiast, któryś z testów, Panorama czy NIFTY pro, zawierają informacje o rozpoznanych nieprawidłowościach, to rodzicom zaleca się wykonanie badań diagnostycznych, takich jak amniopunkcja, by wykluczyć bądź potwierdzić diagnozę. W przypadku NIFTY pro badania te są refundowane do kwoty ok. 2600 zł*, a nasze pacjentki mogą skorzystać z konsultacji wyniku pozytywnego NIFTY pro z lekarzem genetykiem w cenie badania.

Poniżej znajdziesz do pobrania checklistę Jak wybrać  NIPT, która może pomóc w samodzielnym porównaniu badań NIPT.jak wybrać nipt checklista

Artykuły o badaniach prenatalnych:

Więcej informacji o teście NIFTY pro:

Częste pytania o NIFTY pro

Czym jest test NIFTY pro?
Test NIFTY pro to nieinwazyjne badanie prenatalne oparte na analizie wolnego płodowego DNA. Wystarczy pobrać małą próbkę krwi matki (ok. 10 ml z żyły odłokciowej) i zbadać próbkę z wykorzystaniem nowoczesnej metody NGS i zaawansowanych metod bioinformatycznych. To dlatego test NIFTY pro jest tak skuteczny, a jednocześnie bezpieczny dla dziecka i mamy – nie wiąże się z ryzykiem poronienia. Czytaj więcej o metodzie badania stosowanej w NIFTY pro

Kiedy warto zrobić test NIFTY pro?
Test NIFTY pro warto wykonać w każdym przypadku gdy mama chce bezpiecznie sprawdzić zdrowie nienarodzonego dziecka i to w szerokim zakresie (94 choroby genetyczne). Szczególnie jest wskazany gdy:

 • wiek matki wynosi ponad 35 lat,
 • w poprzedniej ciąży występowały choroby genetyczne,
 • w rodzinie występują choroby genetyczne,
 • badania prenatalne I trymestru dały wynik wskazujący na podwyższone ryzyko chorób genetycznych,
 • jest zalecana amniopunkcja (np. ze względu na podejrzenie trisomii 21., 13., 18.).
W którym tygodniu ciąży wykonać test NIFTY pro?
Test NIFTY pro wykonuje się po 10 tygodniu ciąży. Nie ma górnej granicy wieku ciąży i wiek ciąży (po skończonym 10 tc) nie wpływa na pewność badania. Zalecanym sposobem ustalenia wieku ciąży jest USG.

Co bada test NIFTY pro?
Test NIFTY pro bada choroby genetyczne i płeć na życzenie. W ciąży pojedynczej zakres badania obejmuje 94 choroby genetyczne w tym 6 trisomii, 4 choroby związane z nieprawidłową liczbą chromosomów płciowych oraz mikrodelecje i mikroduplikacje. W ciąży bliźniaczej NIFTY pro bada trisomię 21., 13. i 18. Zobacz listę chorób badanych w NIFTY pro

NIFTY pro jest najszerszym testem NIFTY – bada najwięcej chorób – i jako jedyny test zapewnia ubezpieczenie wszystkich badanych chorób. Ubezpieczenie obejmuje wynik pozytywny oraz fałszywie negatywny (przed i po narodzinach dziecka). Czytaj więcej: Ubezpieczenie NIFTY pro

Jaki jest czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro?
Maksymalny czas oczekiwania na wynik testu NIFTY pro to do 10 dni roboczych od dotarcia próbki do laboratorium. Często wynik jest szybciej, nawet w 5-6 dni. Wynik udostępniamy gdy tylko jest gotowy – można go pobrać online w bezpiecznym Panelu Klienta. Dzięki temu jest dostępny jeszcze szybciej bez konieczności dodatkowego dojazdu do placówki. Zobacz jak wygląda wynik badania NIFTY pro

Czym różni się test NIFTY pro od amniopunkcji i testu PAPP-a?
Można powiedzieć, że test NIFTY pro łączy w sobie bezpieczeństwo testu Pappa (jest to badanie wykonywane z krwi) i czułość amniopunkcji (ponad 99% dla trisomii 21.). Test NIFTY pro nie zastępuje badań diagnostycznych jednak może pozwolić uniknąć niepotrzebnej amniopunkcji. Często jest tak, że test PAPP-a i USG wskazują na podwyższone ryzyko choroby genetycznej a dodatkowe badania tego nie potwierdzają i dziecko rodzi się zdrowe.  Zobacz więcej: Porównanie testu NIFTY pro, amniopunkcji i testu PAPP-aporozmawiaj o badaniu

Bezpłatna rozmowa Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego pacjenta
Pomoc 7 dni w tygodniu: pon.-pt. 7:00-19:00 Weekendy i święta 9:00-17:00

mgr Barbara Dębowska

mgr Barbara Dębowska

mgr Katarzyna Drab

mgr Katarzyna Drab

mgr Karina Sztendel

mgr Karina Sztendel

mgr Beata Szymczak

mgr Beata Szymczak

mgr Izabella Domurat

mgr Izabella Domurat

mgr Daria Stuchlik

mgr Daria Stuchlik
5/5 - (5 votes)

* W zależności od kursu walutowego

Data publikacji: 30/06/2021, Data aktualizacji: 22/12/2021